Ekstyrpacja czy dewitalizacja miazgi

Czym jest dewitalizacja miazgi?

Leczenie kanałowe jest to dziedzina stomatologii zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorobowo zmienionej miazgi zęba. Gdy próchnica dojdzie głęboko do wnętrza zęba, jej toksyny zaczynają zatruwać miazgę, powodując jej zapalenie i szereg przykrych skutków. Pierwszym etapem leczenia kanałowego jest dewitalizacja miazgi. Potocznie mówiąc, jest to „zatrucie zęba”. Dewitalizacja polega na wprowadzeniu do wnętrza zęba specjalnej pasty dewitalizującej i zabezpieczeniu go opatrunkiem na czas około dwóch tygodni. W ciągu tych dwóch tygodni miazga zęba obumiera i możliwa jest kolejna wizyta już na właściwe leczenie kanałowe.

Czym jest ekstyrpacja miazgi?

Ekstyrpacja miazgi jest jedną z nowszych metod stosowanych przy leczeniu kanałowym. Polega ona na usunięciu z zęba żywej miazgi, bez konieczności jej uśmiercania. Ponadto ekstyrpację miazgi zęba i leczenie kanałowe można wykonać już podczas jednej wizyty. Wystarczy do tego doświadczony lekarz endodonta posiadający mikroskop i endometr służący do pomiaru długości kanału.

Czym różnią się te metody leczenia kanałowego?

Lekarze stomatolodzy coraz częściej odchodzą od stosowania dewitalizacji. Dzieje się tak dlatego, że środki dewitalizujące zawierają paraformaldehyd, który jak udowodniono naukowo, może działać toksycznie nie tylko na zatruwany ząb, ale także na jego okolice. Ponadto, dewitalizacja miazgi nie zawsze jest w 100% skuteczna. Główną różnicą pomiędzy obiema metodami leczenia jest całkowity czas trwania leczenia. Przy zastosowaniu ekstyrpacji miazgi ząb można wyleczyć kanałowo nawet na tej samej wizycie, bez konieczności dwu lub trzy-krotnego powtarzania wizyt. Na korzyść ekstyrpacji miazgi przemawia również jej precyzyjność – nierzadko po dewitalizacji w zębie pozostawione zostawały fragmenty zakażonej miazgi.