Regeneracje z użyciem przeszczepów kości

Bardzo ważną kwestią w przypadku chirurgii jamy ustnej jest możliwość odbudowy wyrostka zębodołowego, czyli części kości szczęki lub żuchwy, w którą ma zostać wszczepiony implant.

Tego typu leczenie stosuje się u Pacjentów:

  • którzy w wyniku urazu utracili wyrostek zębodołowy
  • u których przeprowadzono ekstrakcję zęba w wyniku której doszło do znacznego jego uszkodzenia, czego następstwem był zanik tkanki kostnej
  • u których zanik wyrostka zębodołowego spowodowany został procesami starzenia się
  • z osteoporozą
  • z wadami genetycznymi

Niezależnie jednak od tego co było powodem zaniku wyrostka zębodołowego kości szczęk, metody, które stosowane są przez naszych lekarzy w Albadent mają na celu dwie podstawowe sprawy: przywrócenie funkcji żucia jak również poprawę estetyki stomatologicznej.

Co to jest i na czym polega przeszczep autogenny?

Kość pacjenta pobierana jest z obszaru, który nie stanowi o estetyce (to znaczy miejsce z którego pobrana zostanie kość nie będzie widoczne) a następnie zostaje umieszczona w okolicy wyrostka zębodołowego w której wystąpił niedobór, a gdzie planowane jest wszczepienie implantu. Skąd pobiera się kość? Kość korową pozyskuje się z gałęzi żuchwy (miejsca za ostatnimi zębami trzonowymi lub też po bocznej ich stronie), z bródki jak również z okolicy guza szczęki. Tkanki, które lekarz pobiera mają formę bloczków lub też wiórów kostnych. Bloczki formowane są w pożądany kształt i mocowane przy użyciu mikro śrub tytanowych (większe elementy mocuje się przy pomocy mikro płytek tytanowych) w miejscu w którym doszło do zaniku kości.

Doskonałym rozwiązaniem jest stosowanie wokół przeszczepionej kości wypełniaczy przestrzeni w postaci biomateriałów. Do tego celu najlepiej sprawdza się substytut kości Bio-Oss i Cerabone. Bardzo wysoki odsetek powodzenia tego rodzaju zabiegów wykazuje również stosowanie membran zaporowych (np. kolagenowe Bio-Gide, Jenson membrane, autogenna PRP (którą pozyskuje się z krwi żylnej Pacjenta pobieranej przed zabiegiem). Jeżeli doszło u Pacjenta do bardzo rozległego zaniku kości, przeszczep pozyskuje się wówczas z talerza kości biodrowej (zabieg jest przeprowadzany w warunkach szpitalnych).

Zabieg implantacji  wykonuje się z zrekonstruowanym obszarze po upływie od 4 do 12 miesięcy od daty przeprowadzenia rekonstrukcji.