Diagnostyka i planowanie

Pierwszym krokiem do przeprowadzenia zabiegu implantologicznego jest opracowanie całościowego planu leczenia. Bierzemy pod uwagę wyniki badań oraz pomiarów kostnych pacjenta.

Gdy wykonamy wnikliwą diagnostykę przed implantacyjną oraz zaplanujemy proces leczenia (lekarz specjalista przedstawi Pacjentowi informacje o możliwych do zastosowania metodach oraz o ich wadach i zaletach), możemy przystąpić do samego zabiegu.

Planując leczenie musimy ocenić:

 • ogólny stan zdrowia pacjenta. Szczególnie istotne są dla nas informacje o chorobach przewlekłych takich jak: choroby serca, płuc, wątroby, nerek, cukrzyca, zaburzenia tarczycy oraz zaburzenia krzepnięcia krwi, osteoporoza. Istotną dla nas informacją jest również to, czy Pacjent jest nałogowym palaczem. Jest to ważne, gdyż regularne palenie papierosów osłabia zdolności regeneracyjne tkanek miękkich (przed zabiegiem Pacjent wypełnia ankietę zdrowia, której zgodność z prawdą potwierdza odręcznym podpisem)
 • ilości tkanki kostnej (a dokładnie wysokość i szerokość wyrostka kostnego w okolicy w której został zaplanowany implant)
 • stan higieny jamy ustnej, zębów (i ich pozycje) oraz dziąseł

Jeżeli zachodzą jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stanu zdrowia Pacjenta, zgoda lub odmowa na przeprowadzenie zabiegu będzie podjęta dopiero po konsultacji z lekarzem prowadzącym Pacjenta.

W czasie w którym implant się wgaja, ogólny stan zdrowia Pacjenta może ulec pogorszeniu z przyczyn niezależnych od leczenia implantologicznego. By można było przewidzieć mogące nastąpić skutki leczenia, ważne jest przedstawienie wyników badań ogólnomedycznych.

Dlatego też naszych pacjentów prosimy o przedstawienie nam wyników ogólnego badania krwi (nie starszych niż sprzed 3 miesięcy), a jeżeli takich nie posiadają, to o wykonanie nowych w których skład wejdą:

 • morfologia krwi z rozmazem
 • OB
 • czas krwawienia i krzepnięcia
 • cukier
 • HbS
 • HIV
 • hormony TSH, T3, T4,
 • wapń, sód, potas w surowicy

Przed zabiegiem musimy również określić jakościowe i ilościowe zmiany w kościach szczęki i żuchwy Pacjenta. Do tego celu posłuży nam zdjęcie rentgenowskie, czyli pantomogram, na podstawie którego będziemy w stanie ocenić, czy kość spełnia normy wymagane do przeprowadzenia zabiegu. Dzięki zdjęciu wyznaczymy również dokładne miejsce implantacji.

Zdarza się, że zdjęcie rentgenowskie nie wystarczy, to znaczy, że nie da nam wystarczającej wiedzy na temat warunków kostnych. W takich sytuacjach wykonujemy tomografię komputerową, która daje możliwość wykonania jeszcze precyzyjniejszych badać. Dzięki trójwymiarowemu obrazowi kości żuchwy i szczęki jesteśmy w stanie bardzo dokładnie zaplanować zabieg implantacji. Wszelkim potrzebnym sprzętem dysponujemy na miejscu, a zastosowanie najnowszej generacji aparatu do cyfrowej diagnostyki ograniczamy dawkę promieniowania do minimum.

Gdy przeprowadzimy wnikliwą diagnostykę, jesteśmy w stanie zaproponować Pacjentowi najodpowiedniejsze dla niego metody leczenia informując go jednocześnie o zaletach i wadach każdej z nich. W trakcie rozmowy z lekarzem specjalista ustalany jest kosztorys zabiegu a Pacjent informowany jest o sukcesach leczenia implantologicznego jak również o możliwych choć bardzo rzadkich powikłaniach.

Gwarancja na implant?

Choć teoretycznie implanty powinny służyć nam przez długie lata, żaden stomatolog nie jest w stanie udzielić na nie rękojmi wieczystej. Implanty osadzane są w żywym organizmie i choć większość jego reakcji możemy przewidzieć, część z nich jest indywidualna i dla stomatologów nieprzewidywalna. Każdy organizm jest przecież inny (chodzi głównie o tą cześć implantu, które osadzona jest w kości).

Dlatego tak ważna jest współpraca pacjenta z lekarzem stomatologiem i jego dbałość o implant, czyli:

 • utrzymywanie wysokiego poziomu higieny jamy ustnej
 • korzystanie z zabiegów profesjonalnego oczyszczania, które wykonywane są tylko w wyspecjalizowanych gabinetach
 • przestrzeganie rutynowych wizyt kontrolnych

Drogi Pacjencie, musisz być świadomy tego, że niektóre elementy implantu mogą ulec zużyciu i będą wymagały wymiany. Odbywa się to według stawek, które wcześniej określa Twój lekarz specjalista