lek. stom. Paweł Strzępek

Paweł Strzępek ukończył, w 1990 roku, Akademię Medyczną w Warszawie. Od urodzenia jest mieszkańcem Rzeszowa. Po skończonych studiach podjął pracę w Instytucie Stomatologii CSK WAM w Warszawie. Tam też zdobywał pierwsze doświadczenie w stomatologii ogólnej i chirurgii stomatologicznej.

Od listopada 1990 roku prowadzi prywatną praktykę, a od 2005  roku jest implantologiem. Swoją wiedzę poszerzał na licznych kursach krajowych i zagranicznych, szczególnie poświęconych implantologii. Specjalizuje się również w zakresie: protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej i periochirurgii. Jego wiedza, wieloletnie doświadczenie i praktyka gwarantują pacjentom  poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, a także European Endodontic Society, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz organizacji międzynarodowej International Congress of Oral Implantologists.

Główne kierunki:

  • implantologia – od lat stosuje planowanie implantów
    z użyciem trójwymiarowych obiektów w programie Simplant,
  • chirurgia stomatologiczna – jego specjalność to “trudne” przypadki,
  • periodontologia.

Hobby:

  • wędkarstwo muchowe,
  • podróże,
  • narciarstwo.
paweł strzępek