ul. Gen. J. Dąbrowskiego 20B, 35-036 Rzeszów 17 850 50 50 rejestracja@albadent.pl
IMG_8514

1

Nasza Gabinet dysponuje pracownią radiologiczną wyposażoną w aparat do wykonywania zewnątrzustnych zdjęć zębowych- pantomogramów oraz zdjęć wewnątrzustnych przy zastosowaniu radiologii cyfrowej. Wykonujemy: zdjęcia RTG zębów, pantomogram Rzeszów oraz prześwietlenia zębów.

2

Zastosowanie zintegrowanego systemu obrazowania firmy INSTRUMENTARIUM pozwala na pełna diagnostykę rtg zębów.

3

W metodzie tej obraz uzyskujemy nie na kliszy, ale na monitorze komputera, możemy go powiększać, zmieniać kontrast i kolorystykę dzięki temu dokładniej uwidocznić szczegóły.

4

Warto zaznaczyć, że dawka promieniowania jest kilkakrotnie mniejsza niż podczas wykonywania typowego zdjęcia wewnątrzustnego.

Facebook