Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

Usunięcie zęba zatrzymanego

Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego to zabieg, który przeprowadza się w przypadkach, gdy np. blokowany przez inne zęby lub rosnący nieprawidłowo ząb pozostał w kości i nie jest widoczny w jamie ustnej. Tego rodzaju problem dotyczy najczęściej zębów mądrości, czyli usuwanie ósemek, kłów w szczęce, zębów dodatkowych i nadliczbowych oraz zawiązków zębów stałych (u dzieci i młodzieży).

Zabieg operacyjnego usunięcia zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym niż standardowa ekstrakcja zęba. Wymaga od lekarza więcej czasu, wprawy oraz zastosowania specjalistycznych narzędzi oraz sprzętu, np. do zdjęcia RTG zębów.

Kiedy należy usunąć zęba zatrzymanego?

– Dalsze leczenie opiera się o działania ortodontyczne lub protetyczne

– Wewnątrz kości rozwijają się torbiele zębopochodne o znacznym zakresie

– Ząb uciska na sąsiednie zęby, przez co możliwa jest resorpcja ich korzeni

Możliwe powikłania pozabiegowe po operacyjnym usunięciu zęba zatrzymanego

Zabiegi usunięcia zęba zatrzymanego są zabiegami bardzo trudnymi stąd też istnieje ryzyko wystąpienia następujących powikłań:

– podczas usuwania dolnych ósemek może dojść do uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego

– podczas usuwania górnych ósemek może dojść do perforacji zatoki szczękowej

– podczas usuwania trójek górnych może powstać przetoka ustno-nosowa

– istnieje również ryzyko uszkodzenia koron i korzeni zębów sąsiednich, przez co mogą obumrzeć

Gdy zostanie usunięty ząb zatrzymany (np. usunięcie ósemki), w miejscu w którym tkwił pozostaje znaczny ubytek kości. Dzieje się tak, gdyż lekarz zmuszony jest odsłonić ząb i wytworzyć okno kostne, by było możliwe jego wyjęcie. Niektóre przypadki wymagają dlatego wypełnienia ubytku materiałami kościozastępczymi. W przeciwnym razie może dojść w tej okolicy do dużego zaniku kostnego, przez co uśmiech utraci swoją estetykę, a sąsiednie zęby ulegną rozchwianiu, gdyż ich korzenie nie będą miały odpowiedniego podparcia kostnego. Może się również zdarzyć, że z powodu nie wytworzenia prawidłowej bazy kostnej nie możliwe będzie leczenie rekonstrukcyjne, z zastosowaniem implantów.